Tjänster

Trädgårdsdesign

Vi börjar med ett förutsättningslöst, kostnadsfritt besök, där vi går igenom det ni vill ha hjälp med och tittar på er trädgård.

Önskas därefter en trädgårdsdesign, lämnas en offert eller så sker arbetet löpande.

Ni får en detaljerad och komplett trädgårdsdesign av antingen hela trädgården eller en del av trädgården.

  • En skalenlig ritning i färg. Hus, fasta konstruktioner, altaner/uteplatser, hårdgjorda ytor, planteringar, befintliga växter, nya växtval och antal växter nya växter är inritade.
  • Miljöskisser (1-5st). Miljöskisserna är ett bra sätt att visualisera det färdiga resultatet.
  • En växtlista; en sammanfattning av samtliga inritade växter. Med växtlistan får man en bra överblick och den underlättar vid växtinköp.
  • Växtporträtt på samtliga inritade växter. En beskrivning, skötselråd och bild på varje enskild växt.
  • En beskrivande text, alltså en motivering till designen och allmänna råd kring jordförbättring, vattning med mera.

Vi avslutar med ett kostnadsfritt besök, där hela den nya trädgårdsdesignen gås igenom.

Förberedelser: Ta fram en aktuell, måttsatt och skalenlig tomtritning. Rita in befintliga byggnader, altaner, hårdgjorda ytor samt befintliga växter. Det är bra om fönstrens placering på huset och höjd är markerade också. Denna mätning/förberedelse kan även överlåtas åt Linders Trädgård (är ej inräknad i tidsåtgången nedan).

Tidsåtgång: 1-2 arbetsdagar för del av trädgård, 2-3 arbetsdagar för hel trädgård (ritningsarbete).

Kostnad: 530kr/h (inkl. moms)

Körersättning

Körersättning debiteras alltid med 30kr/mil. Är resan längre än 5 mil debiteras timpenning (500kr/h inkl. moms) för resan.

Publicering av miljöskisser och ritningar 

Du ger mig rätten att använda ritningar och skisser på min hemsida och instagram samt i min marknadsföring. Självklart är då inga växtnamn med, inte heller ert namn eller er adress. Om du som kund inte vill att ritningar och skisser ska synas, vänligen meddela mig detta.

Trädgårdsrådgivning

Har ni ett avgränsat område i trädgården, tillexempel entrén, en slänt eller en plantering, som ni inte får ordning på? Eller har ni övergripande funderingar kring trädgårdens utformning? Då kan ni boka in ett besök för trädgårdsrådgivning. Det blir ett tillfälle att bolla ideér och få nya uppslag. Det är ni som håller i pennan. Det är en fördel om ni i förväg skickar bilder (i all enkelhet) på aktuellt område.

Tidåtgång: 1-2h (på plats i er trädgård).

Kostnad: 630kr/h (inkl. moms).

Önskas enklare skisser (svartvita och ej skalenliga) och/eller mer exakta växtval efter besöket, kan detta läggas till (från ca 2000kr).

Skalenlig ritning, växtlista, motivering och växtporträtt ingår ej.

Alternativt kan du gå vidare med en komplett trädgårdsdesign härifrån. Se ovan.

Körersättning

Körersättning debiteras alltid med 30kr/mil. Är resan längre än 5 mil debiteras timpenning (500kr/h inkl. moms) för resan.

Presentkort

Köp ett presentkort på valfri summa och tjänst. Presentkort är en utmärkt gåva till någon som har byggt/köpt nytt hus eller till trädgårdsälskaren.

Linders Trädgårds tjänster ger inte rätt till RUT eller ROT avdrag.

Kommentarer är stängda